Set: 1994 BBM Japan Nippon SeriesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1994 BBM Japan Nippon Series
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 132
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Shigeo Nagashima
_ Masaki Saitoh
_ Hirokazu Okada
_ Hiromi Makihara
_ Masumi Kuwata
_ Kazutomo Miyamoto
_ Kiyoshi Hashimoto
_ Katsuhito Mizuno
_ Isao Koda
_ Jimmy Jones
_ Hiroshi Ishige
_ Masao Kida
_ Shinichi Murata
_ Hiromoto Ohkubo
_ Masahiro Kawai
_ Daisuke Motoki
_ Kaoru Okazaki
_ Kazunori Shinozuka
_ Tatsunori Hara
_ Hiromitsu Ochiai
_ Akihito Fukuoh
_ Koichi Ogata
_ Kaname Yashiki
_ Sadaaki Yoshimura
_ Yoshihiro Nishioka
_ Dan Gladden
_ Henry Cotto
_ Katsuya Kishikawa
_ Hideki Matsui
_ Koji Gotoh
_ Masaaki Mori
_ Hisanobu Watanbe
_ Takehiro Hashimoto
_ Tetsuya Shiozaki
_ Kento Sugiyama
_ Yoshitaka Katori
_ Kimiyasu Kudoh
_ Takehiro Ishii
_ Kazuyoshi Ono
_ Taigen Kaku
_ Hiroshi Shintani
_ Katsuyoshi Murata
_ Tsutomu Itoh
_ Yukihiro Ueda
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Norio Tanabe
_ Ken Suzuki
_ Hiroshi Narahara
_ Mike Pagliarulo
_ Shinji Andoh
_ Seiji Tomashino
_ Hiromichi Ishige
_ Haruki Yoshitake
_ Tadakatsu Hanyuda
_ Tetsuya Kakiuchi
_ Koji Ohtsuka
_ Rod Brewer
_ Makoto Sasaki
_ Osamu Abe
_ Tsuneo Watanabe Giants
_ Hiromi Makihara
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Masumi Kuwata
_ Henry Cotto
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Shigeo Nagashima
_ Masaki Saitoh
_ Hirokazu Okada
_ Hiromi Makihara
_ Masumi Kuwata
_ Kazutomo Miyamoto
_ Kiyoshi Hashimoto
_ Katsuhito Mizuno
_ Isao Koda
_ Jimmy Jones
_ Hiroshi Ishige
_ Masao Kida
_ Shinichi Murata
_ Hiromoto Ohkubo
_ Masahiro Kawai
_ Daisuke Motoki
_ Kaoru Okazaki
_ Kazunori Shinozuka
_ Tatsunori Hara
_ Hiromitsu Ochiai
_ Akihito Fukuoh
_ Koichi Ogata
_ Kaname Yashiki
_ Sadaaki Yoshimura
_ Yoshihiro Nishioka
_ Dan Gladden
_ Henry Cotto
_ Katsuya Kishikawa
_ Hideki Matsui
_ Koji Gotoh
_ Masaaki Mori
_ Hisanobu Watanbe
_ Takehiro Hashimoto
_ Tetsuya Shiozaki
_ Kento Sugiyama
_ Yoshitaka Katori
_ Kimiyasu Kudoh
_ Takehiro Ishii
_ Kazuyoshi Ono
_ Taigen Kaku
_ Hiroshi Shintani
_ Katsuyoshi Murata
_ Tsutomu Itoh
_ Yukihiro Ueda
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Norio Tanabe
_ Ken Suzuki
_ Hiroshi Narahara
_ Mike Pagliarulo
_ Shinji Andoh
_ Seiji Tomashino
_ Hiromichi Ishige
_ Haruki Yoshitake
_ Tadakatsu Hanyuda
_ Tetsuya Kakiuchi
_ Koji Ohtsuka
_ Rod Brewer
_ Makoto Sasaki
_ Osamu Abe
_ Tsuneo Watanabe Giants
_ Hiromi Makihara
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Masumi Kuwata
_ Henry Cotto
_ Hatsuhiko Tsuji
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions