Set: 1992 BBM Japan All-Star GameTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1992 BBM Japan All-Star Game
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 66
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Shozo Doi
_ Tsutomu Sakai
_ Tsutomu Itoh
_ Hiromichi Ishige
_ Koji Yamamoto MG
_ Morimichi Takagi CO
_ Katsuya Nomura CO
_ Masumi Kuwata
_ Manabu Kitabeppu
_ Yutaka Ohno
_ Tatsuo Komatsu
_ Tsuyoshi Yoda
_ Yoichi Okabayashi
_ Masaki Saitoh
_ Hiromi Makihara
_ Kazuhiro Sasaki
_ Koji Nakada
_ Shin Nakagomi
_ Atsuya Furuta
_ Mitsuo Tatsukawa
_ Hiromoto Ohkubo
_ Katsumi Hirosawa
_ Yutaka Wada
_ Kaoru Okazaki
_ Teruyoshi Kuji
_ Kozo Shohda
_ Hiromitsu Ochiai
_ Takahiro Ikeyama
_ Norihiro Komada
_ Yutaka Takagi
_ Larry Sheets
_ Tsutomu Kameyama
_ Jim Paciorek
_ Hiroshi Yagi
_ Tetsuya Lida
_ Masaaki Mori MG
_ Akira Ohgi CO
_ Hideo Nomo
_ Takehiro Ishii
_ Taigen Kaku
_ Motoyuki Akahori
_ Atsunori Itoh
_ Akihito Kaneishi
_ Yasukatsu Shirai
_ Toyohiko Yoshida
_ Yukinaga Maeda
_ Yasuyuki Kawamoto
_ Fujio Tamura
_ Koichiro Yoshinaga
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Chihiro Hamana
_ Norio Tanabe
_ Hiroo Ishii
_ Daijiro Ohishi
_ Hiromi Matsunaga
_ Kohji Akiyoma
_ Ralph Bryant
_ Orestes Destrade
_ Satoshi Takahashi
_ Yoshihiro Suzuki
_ Makoto Sasaki
_ Tatsunori Hara
_ Masahiro Yamamoto
_ Terushi Nakajima
_ Hirofumi Ogawa
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions