Set: 1995 BBM Japan Nippon SeriesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1995 BBM Japan Nippon Series
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 64
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Katsuya Nomura
_ Hiroto Katoh
_ Kenji Miyamoto
_ Kazuhisa Ishii
_ Kenjiro Kawasaki
_ Akimitsu Itoh
_ Futoshi Yamabe
_ Shingo Takatsu
_ Masato Yoshii
_ Terry Bross
_ Atsuya Furuta
_ Toshihiro Noguchi
_ Susumu Aoyagi
_ Takahiro Ikeyama
_ Tom O'Malley
_ Katsuyuki Dobashi
_ Shinya Miyamoto
_ Hensley Meulens
_ Yuji Ohno
_ Atsunori Inaba
_ Shigeyuki Yamaguchi
_ Tomohiro Joh
_ Tetsuya Iida
_ Hideki Hashigami
_ Yukio Arai
_ Shinji Hata
_ Mitsuru Manaka
_ Eiji Kanamori
_ Akira Ohgi
_ Yoshinori Satoh
_ Takahito Nomura
_ Shigetoshi Hasegawa
_ Nobuhiko Watanabe
_ Koji Noda
_ Hiroshi Kobayashi
_ Takahide Itoh
_ Nobuyuki Hoshino
_ Masafumi Hirai
_ Koichi Takahashi
_ Taira Suzuki
_ Yuichi Kiyohara
_ Satoshi Nakajima
_ Makoto Takada
_ Takashi Miwa
_ Junichi Fukura
_ Toshifumi Baba
_ Hideaki Matsuyama
_ Hironori Suguro
_ Troy Neel
_ Hirofumi Ogawa
_ Naoyuki Kazaoka
_ Atsuhiro Motonishi
_ So Taguchi
_ Yasuo Fujii
_ Doug Jennings
_ Minoru Shibahara
_ Satoshi Takahashi
_ Ichiro Suzuki
_ Tom O'Malley MVP
_ Terry Bross
_ Takahiro Ikeyama
_ Shingo Takatsu
_ Hiroshi Kobayashi
_ Yakult Swallows
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions