Set: 1997 BBM Japan Nippon SeriesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1997 BBM Japan Nippon Series
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 64
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
S1 Katsuya Nomura
S2 Hiroto Katoh
S3 Hiroaki Hirota
S4 Kazuhisa Ishii
S4 Kazuhisa Ishii
S5 Kenjiro Kawasaki
S6 Futoshi Yamabe
S7 Tomohito Itoh
S8 Masato Yoshii
S9 Shingo Takatsu
S10 Terry Bross
S11 Kazuya Tabata
S12 Tatsuki Yamamoto
S14 Takahiro Ikeyama
S14 Takahiro Ikeyama
S15 Katsuyuki Dobashi
S16 Shinya Miyamoto
S17 Takehiko Kobayakawa
S18 Hatsuhiko Tsuji
S19 Yuji Ohno
S20 Jim Tatum
S21 Toshifumi Baba
S22 Shinichi Satoh
S23 Tomohiro Joh
S24 Dwayne Hosey
S25 Shinji Hata
S26 Mitsuru Manaka
S27 Atsunori Inaba
S27 Atsunori Inaba
S28 Osamu Higashio
S29 Takehiro Ishii
S30 Fumiya Nishiguchi
S31 Takashi Ishii
S32 Tetsuya Shiozaki
S33 Hiroshi Shintani
S34 Shinji Mori
S35 Kento Sugiyama
S36 Takehiro Hashimoto
S37 Denny Tomori
S38 Hisanobu Watanabe
S39 Brian Givens
S40 Taisei Takagi
S41 Kazuhiro Wada
S42 Tsutomu Itoh
S43 Hiroshi Narahara
S44 Norio Tanabe
S46 Ken Suzuki
S47 Yoshiaki Kanemura
S48 Kazuya Harai
S49 Hiroyuki Takagi
S50 Jun Yamada
S51 Domingo Martinez
S52 Makoto Sasaki
S53 Koji Ohtsuka
S54 Yusuke Kawada
S55 Susumu Ohtomo
S56 Rudy Pemberton
S57 Masaji Shimizu
S58 Atsuya Furuta
S58 Atsuya Furuta
S61 Kazuo Matsui
S61 Kazuo Matsui
S63 Yakult Swalllows
S64 K.Matsui/A.Furuta
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions