Set: 1992 Calbee Japan Big SizeTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1992 Calbee Japan Big Size
Manufacturer / Brand: Calbee / Calbee Japanese Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 24
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
1 Koji Akiyama
2 Orestes Destrade
3 Atsuya Furuta
4 Tatsunori Hara
5 Mitsuchika Hirai
6 Katsumi Hirosawa
7 Nobuyuki Hoshino
8 Takahiro Ikeyama
9 Genji Kaku
10 Taigen Kaku
11 Kazuhiro Kiyohara
12 Satoru Komiyama
13 Masumi Kuwata
14 Hiromi Matsunaga
15 Yukihiro Nishizake
16 Hideo Nomo
17 Hiroki Nomura
18 Kenjiro Nomura
19 Hiromitsu Ochiai
20 Daijiro Oishi
21 Akinobu Okada
22 Makato Sasaki
23 Shinji Sasaoka
24 Hisanobu Watanabe
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions