Set: 1995 BBM Japan Gold SignaturesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1995 BBM Japan Gold Signatures
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 130
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
32 Masumi Kuwata
33 Masaki Saitoh
34 Hiromi Makihara
46 Shinichi Murata
49 Masahiro Kawai
50 Hiromitsu Ochiai
54 Hisanobu Watanabe
55 Tetsuya Shiozaki
56 Yoshitaka Katori
62 Taigen Kaku
66 Tsutomu Itoh
68 Hatsuhiko Tsuji
69 Kazuhiro Kiyohara
73 Masahiro Yamamoto
74 Shinji Imanaka
75 Genji Kaku
76 Hideki Satoh
87 Takeshi Nakamura
89 Yasuaki Taihoh
90 Kazuyoshi Tatsunami
91 Toru Nimura
93 Yoshinori Satoh
94 Nobuyuki Hoshino
95 Koji Noda
97 Shigetoshi Hasegawa
108 Satoshi Nakajima
112 Hirofumi Ogawa
113 So Taguchi
115 Makoto Kitoh
118 Shinji Sasaoka
120 Yutaka Ohno
126 Shuji Nishiyama
129 Akira Etoh
130 Kozo Shohda
131 Kenjiro Nomura
134 Motoyuki Akahori
137 Shintaro Yamasaki
143 Hiroshi Takamura
152 Hiroo Ishii
153 Daijiro Ohishi
154 Yoichi Okabayashi
157 Daisuke Araki
158 Kazuhisa Ishii
159 Kenjiro Kawasaki
162 Shingo Takatsu
169 Atsuya Furuta
173 Takahiro Ikeyama
175 Toyohiko Yoshida
176 Tsuyoshi Shimoyanagi
179 Kenichi Wakatabe
191 Koichiro Yoshinaga
193 Hiroshi Fujimoto
194 Hiromi Matsunaga
198 Koji Nakada
199 Keiichi Yabu
201 Kazuharu Yamazaki
212 Katsuhiko Yamada
215 Yutaka Wada
216 Hideki Irabu
217 Yasuyuki Kawamoto
221 Yukinaga Maeda
224 Satoru Komiyama
228 Naoyuki Naitoh
233 Kiyoshi Hatsushiba
234 Takeshi Aikoh
235 Koichi Hori
236 Takashi Saitoh
241 Hiroki Nomura
245 Koki Morita
248 Kazuhiro Sasaki
252 Norihiro Komada
255 Tatsuya Shindoh
256 Yukihiro Nishizaki
258 Kazuhiro Takeda
259 Akihito Kaneishi
261 Hirofumi Kohno
263 Hiroshi Shibakusa
273 Fujio Tamura
278 Tatsunori Hara
282 Koichi Ogata
285 Sadaaki Yoshimura
286 Hideki Matsui
295 Orestes Destrade
296 Makoto Sasaki
311 Toshikatsu Hikono
317 Alonzo Powell
338 Ichiro Suzuki
339 Yasuo Fujii
340 Satoshi Takahashi
362 Tomonori Maeda
367 Kojiro Machida
368 Shinji Nishida
374 Takashi Yoshida
376 Norihiro Nakamura
379 Takahisa Suzuki
382 Takayuki Murakami
385 Ralph Bryant
422 Tom O'Malley
423 Tetsuya Iida
432 Hensley Meulens
433 Hiroki Kokubo
439 Hiromichi Ishige
441 Kazu Yamamoto
442 Koji Akiyama
450 Teruyoshi Kuji
456 Kazuhiko Ishimine
457 Tsuyoshi Shinjyo
458 Tsutomu Kameyama
460 Akinobu Mayumi
471 Mitsuchika Hirai
473 Norifumi Nishimura
478 Bobby Rose
484 Hitoshi Hatayama
488 Glenn Braggs
490 Takahiro Saeki
492 Tetsuro Hirose
493 Kazuyuki Shirai
494 Yukio Tanaka
500 Terushi Nakajima
508 Osamu Higashio
604 Hideki Irabu
605 Yasuyuki Kawamoto
609 Yukinaga Maeda
612 Satoru Komiyama
616 Naoyuki Naitoh
621 Kiyoshi Hatsushiba
622 Takeshi Aikoh
623 Koichi Hori
630 Mitsuchika Hirai
632 Norifumi Nishimura
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions