Set: 1991 BBM Japan Nippon SeriesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1991 BBM Japan Nippon Series
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 62
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Koichi Ogata
_ Kimiyasa Kudoh
_ Masaaki Mori MG
_ Takehiro Ishii
_ Tetsuya Shiozaki
_ Taigen Kaku
_ Tomio Watanabe
_ Yoshitaka Katori
_ Tetsu Suzuki
_ Hisanobu Watanabe
_ Kimiyasu Kudoh
_ Shinya Oda
_ Tatsuo Ohmiya
_ Tsutomu Itoh
_ Hideshi Nakada
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Seiji Tomashino
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Norio Tanabe
_ Hiromichi Ishige
_ Ken Suzuki
_ Hiroshi Narahara
_ Yasutomo Suzuki
_ Kohji Akiyama
_ Haruki Yoshitake
_ Tadakatsu Hanyuda
_ Hiroyuki Mori
_ Ken Hirano
_ Osamu Abe
_ Orestes Destrade
_ Koji Yamamoto MG
_ Makoto Kitoh
_ Jun Kawabata
_ Shinji Sasaoka
_ Manabu Kitabeppu
_ Wataru Adachi
_ Yutaka Ohno
_ Kazuhisa Kawaguchi
_ Akihito Kaneishi
_ Hiroomi Ishinuki
_ Yukihiro Ueda
_ Shuji Nishiyama
_ Mitsuo Tatsukawa
_ Takamasa Matsui
_ Shinji Koh
_ Kozo Shohda
_ Takehiko Kobayakawa
_ Kenjiro Nomura
_ Shinji Hara
_ Akira Etoh
_ Rod Allen
_ Ryuzo Yamasaki
_ Takashi Osanai
_ Shinji Nishida
_ Shigeki Oto
_ Tomonori Maeda
_ Fumio Ishibashi
_ Team photo
_ Kohji Akiyama
_ Kazuhisa Kawaguchi
_ Hisanobu Watanabe
_ Kenjiro Nomura
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions