Set: 1993 Calbee Japan Big SizeTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1993 Calbee Japan Big Size
Manufacturer / Brand: Calbee / Calbee Japanese Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 27
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
1 Takeshi Aiko
2 Koji Akayama
3 Atsuya Furuta
4 Tatsunori Hara
5 Nobuyuki Hoshino
6 Tetsuya Iida
7 Takahiro Ikeyama
8 Kazuhiro Kiyohara
9 Satoru Komiyama
10 Masumi Kuwata
11 Tomonori Maeda
12 Hideki Matsui
13 Katsuyoshi Murata
14 Shigeo Nagashima
15 Koji Nakada
16 Terushi Nakajima
17 Yukihiro Nishizaki
18 Hideo Nomo
19 Hiromitsu Ochiai
20 Daijiro Oishi
21 Kazuhiro Sasaki
22 Makoto Sasaki
23 Shinji Sasaoka
24 Yutaka Takagi
25 Satoshi Takahashi
26 Yutaka Wada
27 Tsuyoshi Yoda
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions