Set: 1997 BBM Japan Hanshin TigersTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1997 BBM Japan Hanshin Tigers
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 40
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
T145 Hiroshi Yoshida
T146 Shin Nakagomi
T147 Minoru Kasai
T148 Tatsuhiro Yuminaga
T149 Toshiro Yufune
T150 Kazuharu Yamazaki
T151 Keiichi Yabu
T152 Tateo Kakuri
T153 Yoshiya Takeuchi
T154 Satoshi Funaki
T155 Tsutomu Tamura
T156 Tetsuro Kawajiri
T157 Tetsuya Shimada
T158 Atsunori Itoh
T159 Kiyotoshi Katase
T160 Katsuyuki Furumizo
T161 Takao Inoue
T162 Hirotoshi Kitagawa
T163 Koichi Sekikawa
T164 Katsuhiko Yamada
T165 Masahiko Johzume
T166 Kazuhiko Shiotani
T167 Hiroshi Hirao
T168 Yutaka Wada
T169 Makato Imaoka
T170 Teruyoshi Kuji
T171 Phil Hiatt
T172 Ryoji Nakamura
T173 Shuta Tanaka
T174 Osamu Hoshino
T175 Tsutomu Kameyama
T176 Kiyoyuki Nagashima
T177 Hiroshi Yagi
T178 Fumikazu Takanami
T179 Tsuyoshi Shinjyo
T180 Shinjiro Hiyama
T181 Makoto
T182 Mike Greenwell
T183 Shunji Hatayama
T184 Katsuhiro Hiratsuka
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions