Set: 1994 BBM Japan Hanshin TigersTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1994 BBM Japan Hanshin Tigers
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 64
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Katsuhiro Nakamura
_ Tomojiro Adachi
_ Minoru Kasai
_ Tatsuhiro Yuminaga
_ Toshiro Yufune
_ Takashi Ota
_ Kiyooki Nakanishi
_ Tateo Kakuri
_ Takashi Inomata
_ Yoshiya Takeuchi
_ Yoshihiro Nakada
_ Koji Nakada
_ Tsutomu Tamara
_ Nobuhiko Watanabe
_ Tetsuya Shimada
_ Yasuhito Shimao
_ Yasuo Kubo
_ Hiroaki Hattori
_ Atsushi Tagi
_ Susumu Mikoshiba
_ Kazuharu Yamazaki
_ Shin Nakagomi
_ Koichi Sekikawa
_ Katsuhiko Kido
_ Katsuhiko Yamada
_ Toru Iwata
_ Hiromi Matsunaga
_ Tom O'Malley
_ Koji Yamaguchi
_ Yutaka Wada
_ Teruyoshi Kuji
_ Keiji Okamoto
_ Katsuo Hirata
_ Makoto Hagiwara
_ Shigeyuki Yamaguchi
_ Yoshifumi Ayukawa
_ Soichi Yokotani
_ Osamu Hoshino
_ Tsutomu Kameyama
_ Satoru Nakano
_ Hiroshi Yagi
_ Tsuyoshi Shinjyo
_ Akinobu Mayumi
_ Shinjiro Hiyama
_ Seiichi Kaneko
_ Hajime Takei
_ Masahito Migita
_ Akihiro Shimada
_ Tsuyoshi Shinjyo HR
_ Tom O'Malley HR
_ Tom O'Malley RBI
_ Tom O'Malley BA
_ Tsuyoshi Shinjyo SB
_ Tsuyoshi Yufune WINS
_ Tsuyoshi Yufune ERA
_ Shin Nakagomi K
_ Hiromi Matsunaga
_ Tsutomu Tamura
_ Toshiro Yufune
_ Tom O'Malley
_ Tsuyoshi Shinjyo
_ Akihiro Shimada
_ Yutaka Wada
_ Tsutomu Tamura
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions