Set: 1991 BBM JapanTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1991 BBM Japan
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 400
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
1 Yasuji Ibe
2 Hiroshi Nagatomi
3 Takanori Yamauchi
4 Kazutomo Miyamoto
5 Ken Hirano
6 Akinobu Okada
7 Hiromasa Fujita
8 Yoichi Okabayashi
9 Masato Yoshii
10 Tatsuo Komatsu
11 Mitsuo Sumi
12 Mitsunori Kakehata
13 Yoshihisa Shiratake
14 Tomonori Maeda
15 Chikafusa Ikeda
16 Shuji Yoshida
17 Osamu Abe
18 Toshiro Yufune
19 Takahide Itoh
20 Kenji Miyamoto
21 Hideki Satoh
22 Tadashi Kashima
23 Masashi Arikura
24 Jim Paciorek
25 Kenichi Satoh
26 Ikuo Takayama
27 Koichiro Yoshinaga
28 Makoto Kitoh
29 Yoshitaka Katori
30 Yasuo Kubo
31 Satoshi Nakajima
32 Hiroto Katoh
33 Toshiya Adachi
34 Akira Uehara
35 Koichi Ogawa
36 Fumiki Ishida
37 Norihito Yamashita
38 Masumi Kuwata
39 Tadashi Sugimoto
40 Hiromi Makihara
41 Koji Akiyama
42 Akira Ohgi MG
43 Koichi Tabuchi MG
44 Senichi Hoshino MG
45 Yukihiro Ueda
46 Tim Birtsas
47 Norihiro Komada
48 Hidekazu Mitsuyama
49 Katsuya Nomura MG
50 Shinichi Furukawa
51 Ken Suzuki
52 Yoshiaki Ishimoto
53 Takashi Nishimoto
54 Kazuya Yano
55 Futoshi Miyazato
56 Kimiyasa Kudoh
57 Yutaka Sudoh MG
58 Sadao Kondoh MG
59 Seiji Kamikawa
60 Yasutomo Suzuki
61 Masaaki Mori MG
62 Meishi Ro
63 Johnny Ray
64 Masahiko Johzume
65 Koji Yamamoto MG
66 Masaichi Kaneda MG
67 Masahiro Yamamoto
68 Akinori Kobayashi
69 Shoji Tohyama
70 Toshio Choshi
71 Tatsunori Hara
72 Tadami Nakatani
73 Motoshi Fujita MG
74 Shozo Doi MG
75 Tadakatsu Hanyuda
76 Shintaro Yamasaki
77 Masao Teramae
78 Yukio Arai
79 Yoshiyuki Shimizu
80 Koichi Yanada
81 Katsuhiro Nakamura MG
82 Kazuyuki Shirai
83 Kiyoshi Yamanaka
84 Shinji Nishida
85 Yuji Inoue
86 Izumi Takayanagi
87 Tetsu Suzuki
88 Kiyoyuki Nagashima
89 Koichi Ogata
90 Youichi Mugikura
91 Yoshihiro Nakada
92 Kohichi Morita
93 Kazuhiro Takeda
94 Kazuyoshi Ono
95 Yoshihiko Morita
96 Yoshihiko Takahashi
97 Tetsuro Hirose
98 Norifumi Nishimura
99 Tetsuya Katahira
100 Katsuhiko Kido
101 Ozzie Canseco
102 Ray Young
103 Kiyooki Nakanishi
104 Ryuzo Yamasaki
105 Hiroo Ishii
106 Takao Obana
107 Brian Dayett
108 Yutaka Ohno
109 Shinji Sasaoka
110 Kazuhiko Ushijima
111 Hisanobu Watanabe
112 Akihiro Yano
113 Shinji Inoue
114 Hiroshi Fujimoto
115 Shuji Fujimoto
116 Scott Anderson
117 Takeshi Yamazaki
118 Eiji Mizuguchi
119 Kozo Shohda
120 Hitoshi Taneda
121 Junichi Fukura
122 Yoshitaka Mizuo
123 Terushi Nakajima
124 Takashi Uchinokura
125 Akihito Fukuoh
126 Hiromu Kojima
127 Yutaka Wada
128 Minoru Ohuchi
129 Makoto Shimada
130 Terumitsu Kumano
131 Yasuo Fujii
132 Yasunori Ohshima
133 Hiroki Nomura
134 Mark Ryal
135 Takehiko Kobayakawa
136 Kazuhiro Satoh
137 Kiyoshi Hatsushiba
138 Mitsuo Tatsukawa
139 Yoshio Mizukami
140 Atsunori Itoh
141 Hiromitsu Ochiai
142 Yasushi Tao
143 Kohji Takagi
144 Keiji Kimura
145 Hiroyuki Maehara
146 Yoshiaki Kanemura
147 Tomio Tashiro
148 Toyohiko Yoshida
149 Shinichi Katoh
150 Takashi Osanai
151 Koji Yamawaki
152 Kenichi Yamazaki
153 Seiji Tomashino
154 Masao Kida
155 Yukihiko Yamaoki
156 Mitsujiro Sakai
157 Yukihiro Nishizaki
158 Tomoyoshi Ohishi
159 Mike Laga
160 Yoshiharu Wakana
161 Koichi Ono
162 Masashi Yokota
163 Yutaka Matsumoto
164 Katsuhito Mizuno
165 Taigen Kaku
166 Fujio Tamura
167 Guy Hoffman
168 Akimasa Yokotani
169 Haruki Yoshitake
170 Junji Ogawa
171 Tatsuji Nishimura
172 Naoyuki Naitoh
173 Katsuo Soh
174 Motofumi Nishimura
175 Manabu Saitoh
176 Kazushige Nagashima
177 Hiroshi Ogawa
178 Hiroshi Moriwaki
179 Kohsuke Yoshihara
180 Kazuhiko Endoh
181 Akimitsu Itoh
182 Nobuyuki Ebisu
183 Shinichi Igarashi
184 Kaoru Okazaki
185 Hiroshi Shibakusa
186 Kazuyoshi Kohyama
187 Akihito Igarashi
188 Hiroaki Hirota
189 Kazuaki Ueda
190 Yutaro Imai
191 Don Schulze
192 Koji Mori
193 Marvell Wynne
194 Hiromichi Ishige
195 Atsuya Furuta
196 Kazuhiro Sasaki
197 Toru Okamoto
198 Masahiro Uchiyama
199 Sadaaki Yoshimura
200 Motonobu Tanishige
201 Hideo Nomo LL (Holding flowers)
202 Hideo Nomo LL (After release of pitch)
203 Hideo Nomo LL (Hands above head& top of wind-up)
204 Hideo Nomo LL (Ready to field)
205 Hideo Nomo LL (Crouching position& glove near gr
206 Hideo Nomo LL (Pitching ball)
207 Jim Paciorek LL
208 Orestes Destrade LL
209 Hiromitsu Ochiai LL
210 Hiromitsu Ochiai LL
211 Masaki Saitoh LL
212 Masaki Saitoh LL
213 Kazuhiko Ishimine LL
214 Orestes Destrade LL
215 Norifumi Nishimura LL
216 Masaki Saitoh LL
217 Koichi Ogata LL
218 Kenjiro Nomura LL
219 Koji Akiyama LL
220 Masao Kida LL
221 Hisanobu Watanabe LL
222 Tsuyoshi Yoda LL
223 Sadaharu Oh
224 Shigeo Nagashima
225 Minoru Murayama
226 Tadashi Sugiura
227 Futoshi Nakanishi
228 Kazuhisa Inao
229 Masaaki Koyama
230 Tetsuya Yoneda
231 Yoshio Yoshida
232 Isao Harimoto
233 Checklist 1-67
234 Checklist 68-134
235 Checklist 135-201
236 Checklist 202-268
237 Checklist 269-335
238 Checklist 336-400
239 '90 Championship Team Seibu Lions
240 Hologram Card
241 Takashi Yoshida
242 Katsumi Hirosawa
243 Koichi Hori
244 Takehiro Ishii
245 Nobuhiko Watanabe
246 Akoi Saitoh
247 Toru Sugiura
248 Yoichi Fukuzawa
249 Katsuo Hirata
250 Takayuki Murakami
251 Kazuhiko Yamashita
252 Yukinaga Maeda
253 Manabu Kitabeppu
254 Kotaro Azuse
255 Shinichi Murata
256 Kenji Furukubo
257 Kazuhiro Kiyohara
258 Isao Kohda
259 Hiroshi Narahara
260 Hideyuki Awano
261 Osamu Sasaki
262 Daisuke Araki
263 Masahiro Takahashi
264 Koji Maeda
265 Tatsuya Shindoh
266 Yukio Tanaka
267 Shigeki Oto
268 Tetsuya Shiozaki
269 Tomio Watanabe
270 Masaki Saitoh
271 Fujio Sumi
272 Shinji Koh
273 Keijiro Yumioka
274 Seiichi Kaneko
275 Yasunaga Makishi
276 Satoru Komiyama
277 Hideki Irabu
278 Yuji Ohno
279 Kazuhito Nishimoto
280 Susumu Aoyagi
281 Toshikatsu Hikono
282 Makoto Sasaki
283 Akira Etoh
284 Tsuyoshi Yoda
285 Tsutomu Sakai
286 Tsutomu Itoh
287 Jim Traber
288 Kazuyoshi Tatsunami
289 Yoshihiro Yamagoshi
290 Takeshi Aikoh
291 Takeshi Nakamura
292 Shinji Hara
293 Motoyasu Wakai
294 Sadaharu Hiranuma
295 Orestes Destrade
296 Terunobu Seto
297 Yasutaka Furusato
298 Norio Tanabe
299 Hiroyuki Yoshida
300 Takashi Inomata
301 Yonetoshi Kawamata
302 Masaki Katoh
303 Tokitaka Minamibuchi
304 Tom O'Malley
305 Kazuhiro Yamauchi
306 Kaname Yashiki
307 Yoshinori Satoh
308 Koichi Sekikawa
309 Koji Noda
310 Ryohji Moriyama
311 Shigeki Sano
312 Hiromitsu Kadota
313 Takahiro Ikeyama
314 Atsuhiro Motonishi
315 Genji Kaku
316 Jun Kawabata
317 Katsuyoshi Murata
318 Kazumi Sonokawa
319 Hiroshi Yagi
320 Rod Allen
321 Hiroaki Matsuura
322 Hector Delacruz
323 Hiroshi Yugamidani
324 Takahito Nomura
325 Katsuhito Osaka
326 Shin Nakagomi
327 Masaru Uno
328 Yasutaka Hironaga
329 Akihito Kaneishi
330 Yoshinori Sumiyoshi
331 Bill Bathe
332 Eddie Williams
333 Takeshi Ohmori
334 Hideaki Takazawa
335 Eiji Kanamori
336 Noriyuki Mori
337 Kazuhiko Ishimine
338 Koji Nakada
339 Yukio Yaegashi
340 Yasumitsu Shibata
341 Yoshihiro Kojima
342 Shinji Imanaka
343 Ty Van Burkleo
344 Shinichi Murakami
345 Hideki Takahashi
346 Mike Diaz
347 Katsuya Kishikawa
348 Shigetoshi Hasegawa
349 Minoru Yano
350 Akinobu Mayumi
351 Toru Nimura
352 Phil Bradley
353 Daijiro Ohishi
354 Hideki Hashigami
355 Matt Winters
356 Takayoshi Nakao
357 Tatsuo Ohmiya
358 Kenjiro Nomura
359 Boomer Wells
360 Masahiro Kawai
361 Masato Katoh
362 Hatsuhiko Tsuji
363 Kouichi Ogata
364 Shinji Hata
365 Ralph Bryant
366 Nobuyuki Hoshino
367 Tsutomu Ishimoto
368 Toshio Shinozuka
369 Hiroshi Ishige
370 Kazumasa Ichikawa
371 Hisao Niura
372 Yoshihiro Nishioka
373 Hiroyuki Mori
374 Kazunori Yamamoto
375 Mineo Fukuhara
376 Yutaka Takagi
377 Keiichi Shibui
378 Hiromi Matsunaga
379 Hideo Nomo
380 R.J. Reynolds
381 Hiroaki Nakayama
382 Hiroshi Tsuno
383 Kaname Aoi
384 Tetsuya Iida
385 Hisashi Ohno
386 Kazuhisa Kawaguchi
387 Shingo Takatsu
388 Daisuke Motoki
389 Kenjiro Kawasaki
390 Masafumi Yamamori
391 Nobutoshi Shimada
392 Satoru Nakano
393 Yasuaki Taihoh
394 Hiromasa Arai
395 Kazuhiko Miyakawa
396 Takashi Ohta
397 Hirofumi Ogawa
398 Masaharu Motohara
399 Kenji Tomashino
400 Takahisa Suzuki
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions