Set: 1991 BBM Japan All-Star GameTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1991 BBM Japan All-Star Game
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 62
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
401 Masaaki Mori MG
402 Shozo Doi CO
403 Akira Ohgi CO
404 Hideo Nomo
405 Tomio Watanabe
406 Kimiyasu Kudoh
407 Nobuyuki Hoshino
408 Kazuyoshi Ono
409 Kazuhiro Takeda
410 Yukihiro Nishizaki
411 Satoru Komiyama
412 Katsuyoshi Murata
413 Tsutomu Itoh
414 Satoshi Nakajima
415 Fujio Tamura
416 Kazuhiro Kiyohara
417 Hatsuhiko Tsuji
418 Hiromichi Ishige
419 Yukio Tanaka
420 Hiromi Matsunaga
421 Hirofumi Ogawa
422 Jim Traber
423 Kazuyuki Shirai
424 Kohji Akiyama
425 Makoto Sasaki
426 Hiromitsu Kadota
427 Kazuhiko Ishimine
428 Takahisa Suzuki
429 Hiromasa Arai
430 Matt Winters
431 Takeshi Aikoh
432 Motoshi Fujita MG
433 Kohji Yamamoto CO
434 Yutaka Sudoh CO
435 Masumi Kuwata
436 Hiromi Makihara
437 Shinji Sasaoka
438 Yutaka Ohno
439 Hiroki Nomura
440 Shinji Imanaka
441 Genji Kaku
442 Kohichi Morita
443 Kenjiro Kawasaki
444 Tatsuji Nishimura
445 Atsuya Furuta
446 Mitsuo Tatsukawa
447 Takeshi Nakamura
448 Shinji Hata
449 Katsumi Hirosawa
450 Toshio Shinozuka
451 Kaoru Okazaki
452 Takahiro Ikeyama
453 Norihiro Komada
454 Kenjiro Nomura
455 Yutaka Takagi
456 Kazuyoshi Tatsunami
457 Hiromitsu Ochiai
458 Tatsunori Hara
459 Sadaaki Yoshimura
460 Akinobu Mayumi
461 Ryuzo Yamasaki
462 Yasuaki Taihoh
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions