Set: 1994 Calbee JapanTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1994 Calbee Japan
Manufacturer / Brand: Calbee / Calbee Japanese Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 144
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
1 Tomonori Maeda
2 Kozo Shoda
3 Kenjiro Nomura
4 Shinji Sasaoka
5 Yutaka Ono
6 Akira Eto
7 Kazuhisa Kawaguchi
8 Marty Brown
9 Junichi Fukura
10 Yasuo Fujii
11 Yoshinori Sato
12 Shigetoshi Hasegawa
13 Koji Noda
14 Hirofumi Ogawa
15 Nobuyuki Hoshino
16 Ty Gainey
17 Satoshi Takahashi
18 Tatsuya Shindo
19 Takuro Ishii
20 Takashi Saito
21 Hiroki Nomura
22 Kazuhiro Sasaki
23 Bobby Rose
24 Hitoshi Hatayama
25 Glenn Braggs
26 Kiyoshi Hatsushiba
27 Takeshi Aiko
28 Norifumi Nishimura
29 Koichi Hori
30 Yukinaga Maeda
31 Satoru Komiyama
32 Hideki Irabu
33 Mel Hall
34 Kazumi Sonokawa
35 Yasuyuki Kawamoto
36 Shinji Imanaka
37 Masahiro Yamamoto
38 Takeshi Nakamura
39 Yasuaki Taihoh
40 Masahiro Kawai
41 Motoki & Yoshioka
42 Tatsunori Hara
43 Masaki Saito
44 Masumi Kuwata
45 Shigeo Nagashima
46 Koichi Ogata
47 Hideki Matsui
48 Hiroshi Ishige
49 Hiromitsu Ochiai
50 Kawai & Ogata
51 Hiroo Ishii
52 Daijiro Oishi
53 Ralph Bryant
54 Hideyuki Awano
55 Takayuki Murakami
56 Shintaro Yamasaki
57 Motoyuki Akahori
58 Hiroshi Takamura
59 Thomas O'Malley
60 Yutaka Wada
61 Teruyoshi Kuji
62 Toshiro Yufune
63 Chihiro Hamana
64 Koji Akiyama
65 Hiroshi Fujimoto
66 Toyohiko Yoshida
67 Kenichi Wakatabe
68 Koichiro Yoshinaga
69 Kazunori Yamamoto
70 Yutaka Ashikaga
71 Norihiro Komada
72 Ryuichi Kawahara
73 Kazuyuki Shirai
74 Kazuhiro Takeda
75 Yukio Tanaka
76 Rick Schu
77 Yasumitsu Shibata
78 Yukihiro Nishizaki
79 Fujio Tamura
80 Yasukatsu Shirai
81 Thomas O'Malley
82 Tsuyoshi Shinjyo
83 Yutaka Wada
84 Toshiro Yufune
85 Takashi Inomata
86 Hiroshi Taneda
87 Kazuyoshi Tatsunami
88 Alonzo Powell
89 Hideo Nomo
90 Hideo Nomo
91 Tomohiro Jo
92 Takahiro Ikeyama
93 Tetsuya Iida
94 Katsumi Hirosawa
95 Yukio Arai
96 Kenjiro Kawasaki
97 Akimitsu Ito
98 Tomohito Ito
99 Shingo Takatsu
100 Atsuya Furuta
101 Tatsuji Nishimura
102 Jack Howell
103 Hideki Matsui
104 Hideki Matsui
105 Hideki Matsui
106 Tsuyoshi Shinjo
107 Kazuyoshi Tatsunami
108 Alonzo Powell
109 Masahiro Kawai
110 Motoki & Yoshioka
111 Tatsunori Hara
112 Masaki Saitoh
113 Masumi Kuwata
114 Shigeo Nagashima
115 Kohichi Ogata
116 Hideki Matsui
117 Hiroshi Ishige
118 Hiromitsu Ochiai
119 Masahiro Kawai
120 Motoki & Yoshioka
121 Tatsunori Hara
122 Masumi Kuwata
123 Shigeo Nagashima
124 Kohichi Ogata
125 Hideki Matsui
126 Hiroshi Ishige
127 Makoto Sasaki
128 Kazuhiro Kiyohara
129 Hatsuhiko Tsuji
130 Hiromichi Ishige
131 Ken Suzuki
132 Takehiro Ishii
133 Tetsuya Shiozaki
134 Taigen Kaku
135 Yoshitaka Katori
136 Tsutomu Ito
137 Hisanobu Watanabe
138 Kimiyasu Kudo
139 Tetsuro Hirose
140 Atsushi Kataoka
141 Matt Winters
142 Akihito Kaneishi
143 Kazuhiko Ishimine
144 Koji Nakada
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions