Set: 1993 BBM Japan Nippon SeriesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1993 BBM Japan Nippon Series
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 62
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Katsuya Nomura
_ Daisuke Araki
_ Kenji Miyamoto
_ Kazuhisa Ishii
_ Kenjiro Kawasaki
_ Akimitsu Itoh
_ Shingo Takatsu
_ Tatsuji Nishimura
_ Tsugio Kanazawa
_ Tsutomu Yamada
_ Atsuya Furuta
_ Yukio Yaegashi
_ Takahiro Ikeyama
_ Kenji Tomashino
_ Fujio Sumi
_ Katsumi Hirosawa
_ Toru Sugiura
_ Shinichi Sakurai
_ Jack Howell
_ Rex Hudler
_ Tomohiro Joh
_ Tetsuya Iida
_ Hideki Hashigami
_ Yukio Arai
_ Shinji Hata
_ Misuru Manaka
_ Eiji Kanamori
_ Katsuyuki Dobashi
_ Masaaki Mori
_ Takehiro Ishii
_ Shuji Fujimoto
_ Tetsuya Shiozaki
_ Tetsuya Shiozaki
_ Taigen Kaku
_ Yoshitaka Katori
_ Kento Sugiyama
_ Hisanobu Watanabe
_ Kimiyasu Kudoh
_ Tomoyuki Uchiyama
_ Takayoshi Nakao
_ Tsutomu Itoh
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Seiji Tomashino
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Norio Tanabe
_ Hiromichi Ishige
_ Ken Suzuki
_ Hiroshi Narahara
_ Yoshiyuki Shimizu
_ Kohji Akiyama
_ Haruki Yoshitake
_ Hiroyuki Mori
_ Ken Hirano
_ Osamu Abe
_ Tetsuya Kakiuchi
_ Kazuaki Yamano
_ Yakult Swallows
_ Kenjiro Kawasaki
_ Tetsuya Iida
_ Shingo Takatsu
_ Tetsuya Shiozaki
_ Kazuhiro Kiyohara
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions