Set: 1992 BBM Japan Nippon SeriesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1992 BBM Japan Nippon Series
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 57
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Jack Howell
_ Masaaki Mori MG
_ Takehiro Ishii
_ Tetsuya Shiozaki
_ Hiroshi Shintani
_ Taigen Kaku
_ Tomio Watanabe
_ Yoshitaka Katori
_ Hisanobu Watanabe
_ Kimiyasu Kudoh
_ Shinya Oda
_ Tatsuo Ohmiya
_ Tsutomu Itoh
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Seiji Tomashino
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Norio Tanabe
_ Hiromichi Ishige
_ Ken Suzuki
_ Hiroshi Narahara
_ Shinji Andoh
_ Kohji Akiyama
_ Tadakatsu Hanyuda
_ Hiroyuki Mori
_ Kohji Ohtsuka
_ Ken Hirano
_ Osamu Abe
_ Orestes Destrade
_ Katsuya Nomura MG
_ Daisuke Araki
_ Yoichi Okabayashi
_ Kazuhisa Ishii
_ Akimitsu Itoh
_ Naoyuki Naitoh
_ Hikaru Takano
_ Tsugio Kanazawa
_ Atsuya Furuta
_ Yukio Yaegashi
_ Takayoshi Kiminami
_ Takahiro Ikeyama
_ Kenji Tomashino
_ Fujio Sumi
_ Katsumi Hirosawa
_ Toru Sugiura
_ John Paredes
_ Koichi Yanada
_ Tetsuya Lida
_ Yukio Arai
_ Shinji Hata
_ Hideki Hashigami
_ Katsuyuki Dobashi
_ Team Photo
_ Takehiro Ishii
_ Yoichi Okabayashi
_ Hiromichi Ishige
_ Kohji Akiyama
_ Tetsuya Lida
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions