Set: 1995 BBM Japan All-Star GameTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1995 BBM Japan All-Star Game
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 62
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Shigeo Nagashima
_ Sadayuki Tokutake
_ Toshiyuki Mimura
_ Kazuhiro Sasaki
_ Masaki Saitoh
_ Shinji Imanaka
_ Yasuyuki Yamauchi
_ Robinson Perez Checo
_ Futoshi Yamabe
_ Masato Yoshii
_ Keiichi Yabu
_ Katsuyuki Furumizo
_ Koki Morita
_ Atsuya Furuta
_ Shinichi Murata
_ Koichi Sekikawa
_ Norihiro Komada
_ Bobby Rose
_ Akira Etoh
_ Kenjiro Nomura
_ Hiromitsu Ochiai
_ Kazuyoshi Tatsunami
_ Katsuyuki Dobashi
_ Yutaka Wada
_ Teruyoshi Kuji
_ Takuro Ishii
_ Glenn Braggs
_ Takahiro Saeki
_ Hitoshi Hatayama
_ Hideki Matsui
_ Tomoaki Kanemoto
_ Osamu Higashio
_ Akira Ohgi
_ Keishi Suzuki
_ Hideki Irabu
_ Kimiyasu Kudoh
_ Masafumi Hirai
_ Yukihiro Nishizaki
_ Takehiro Ishii
_ Tetsuya Shiozaki
_ Nobuyuki Hoshino
_ Shigetoshi Hasegawa
_ Satoru Komiyama
_ Toshihide Narimoto
_ Tsutomu Itoh
_ Satoshi Nakajima
_ Kenji Furukubo
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Julio Franco
_ Hiroki Kokubo
_ Hiromi Matsunaga
_ Kiyoshi Hatsushiba
_ Norihiro Nakamura
_ Chihiro Hamana
_ Yukio Tanaka
_ Koichi Hori
_ Ichiro Suzuki
_ Koji Akiyama
_ So Taguchi
_ Makoto Sasaki
_ Tetsuya Kakiuchi
_ Darrin Jackson
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions