Set: 1993 BBM Japan All-Star GameTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1993 BBM Japan All-Star Game
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 63
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
_ Katsuya Nomura
_ Shigeo Nagashima
_ Katsuhiro Nakamura
_ Toshiro Yufune
_ Atsuya Furuta
_ Tom O'Malley
_ Yutaka Wada
_ Jack Howell
_ Takahiro Ikeyama
_ Jim Paciorek
_ Sadaaki Yoshimura
_ Tetsuya Iida
_ Yoichi Okabayashi
_ Masumi Kuwata
_ Hiroshi Ishige
_ Yutaka Ohno
_ Katsuya Udoh
_ Hiroki Nomura
_ Kazuhiro Sasaki
_ Shinji Imanaka
_ Masahiro Yamamoto
_ Motonobu Tanishige
_ Takeshi Nakamura
_ Katsumi Hirosawa
_ Kenjiro Nomura
_ Akira Etoh
_ Hitoshi Taneda
_ Hiromitsu Ochiai
_ Yukio Arai
_ Tomonori Maeda
_ Hitoshi Hatayama
_ Masaaki Mori
_ Keishi Suzuki
_ Shozo Doi
_ Hideo Nomo
_ Tsutomu Itoh
_ Kazuhiro Kiyohara
_ Daijiro Oishi
_ Hiromichi Ishige
_ Masaru Uno
_ Kohji Akiyama
_ Ralph Bryant
_ Satoshi Takahashi
_ Yoshitaka Katori
_ Kimiyasu Kudoh
_ Motoyuki Akahori
_ Yoshinori Satoh
_ Koji Noda
_ Katsuyoshi Murata
_ Yukihiro Nishizaki
_ Yasukatsu Shirai
_ Satoru Komiyama
_ Koichiro Yoshinaga
_ Fujio Tamura
_ Hatsuhiko Tsuji
_ Hiroo Ishii
_ Tetsuro Hirose
_ Atsushi Kataoka
_ Makoto Sasaki
_ Kazunori Yamamoto
_ Matt Winters
_ Norifumi Nishimura
_ Masahiro Kawai
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions