Set: 1991 Calbee JapanTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1991 Calbee Japan
Manufacturer / Brand: Calbee / Calbee Japanese Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 212
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
1 Daisuke Motoki
2 Masao Kida
3 Tatsunori Hara
4 Takehiko Kabayakawa
5 Takehiko Kobayakawa
6 Shinji Sasaoka
7 Akio Saito
8 Hiroaki Nakayama
9 Kazuhiko Endo
10 Hiroshi Yagi
11 Yutaka Wada
12 Akinobu Okada
13 Ken Hirano
14 Yukihiro Nishizaki
15 Yasumitsu Shibata
16 Mitsujiro Sakai
17 Masaki Saito
18 Masao Kida
19 Isao Koda
20 Hiromi Makihara
21 Tatsunori Hara
22 Kazutomo Miyamoto
23 Yukinaga Maeda
24 Kenichi Sato
25 Satoru Komiyama
26 Norifumi Nishimura
27 Mike Diaz
28 Tetsuya Shiozaki
29 Kazuhiro Kiyohara
30 Kazuhiro Kiyohara
31 Naoyuki Naito
32 Takahiro Ikeyama
33 Masahiro Takahashi
34 Kazushige Nagashima
35 R.J. Reynolds
36 Hiroki Nomura
37 Yukihiro Nishizaki
38 Koji Akiyama
39 Tsuyoshi Yoda
40 Takeshi Aiko
41 Yoshitaka Katori
42 Orestes Destrade
43 Shinji Imanaka
44 Yasuaki Taihoh
45 Hiromitsu Ochiai
46 Hideo Nomo
47 Takahiro Ikeyama
48 Katsumi Hirosawa
49 Kazushige Nagashima
50 Tatsuji Nishimura
51 Motonobu Tanishice
52 R.J. Reynolds
53 Kenjiro Nomura
54 Yukihiko Yamaoki
55 Hiromi Matsunaga
56 Yasuo Fujii
57 Kazuhiro Sato
58 Hisashi Ono
59 Katsuya Kishikawa
60 Hiromitsu Kadota
61 Hideo Nomo
62 Hideo Nomo
63 Hideo Nomo
64 Hideo Nomo
65 Hideo Nomo
66 Hideo Nomo
67 Hideo Nomo
68 Hideo Nomo
69 Hiroo Ishii
70 Jim Traber
71 Hideyuki Awano
72 Akio Saito
73 Kazuhiko Endo
74 Fujio Sumi
75 Hideo Nomo
76 Hiromitsu Kadota
77 Tatsuyoshi Murata
78 Makoto Sasaki
79 Hiromi Matsunaga
80 Hiromitsu Ochiai
81 Takashi Nishimoto
82 Masahiro Yamamoto
83 Hiroaki Matsuura
84 Yukio Tanaka
85 Matt Winters
86 Mitsujiro Sakai
87 Kazuhiro Takeda
88 Koji Akiyama
89 Kazuhiro Kiyohara
90 Hatsuhiko Tsuji
91 Hiromichi Ishige
92 Ken Hirano
93 Ken Hirano
94 Orestes Destrade
95 Hisanobu Watanabe
96 Hisanobu Watanabe
97 Takeshi Aiko
98 Mike Diaz
99 Mike Diaz
100 Satoru Komiyama
101 Masahiro Kawai
102 Kaoru Okazaki
103 Kaoru Okazaki
104 Sadaaki Yoshimura
105 Norihiro Komada
106 Hiromi Makihara
107 Masumi Kuwata
108 Shinichi Murata
109 Takahisa Suzuki
110 Terushi Nakajima
111 Satoshi Nakajima
112 Satoshi Nakajima
113 Nobuyuki Hoshino
114 Yasushi Toa
115 Rod Allen
116 Hiroshi Nagatomi
117 Ryuzo Yamasaki
118 Kozo Shoda
119 Kenjiro Nomura
120 Kazuhisa Kawaguchi
121 Hiroki Nomura and Motonobu Tanishige
122 Yutaka Takagi
123 Jim Paciorek
124 R.J. Reynolds
125 Hiroshi Yagi
126 Akinobu Okada
127 Koji Noda
128 Yoshihiro Nakada
129 Koji Nakada
130 Yukio Arai
131 Kenji Miyamoto
132 Atuya Furuta
133 Takahiro Ikeyama
134 Tomio Watanabe
135 Kimiyasu Kudo
136 Kiyoshi Hatsushiba
137 Daijiro Oishi
138 Hideyuki Awano
139 Ralph Bryant
140 Hirofumi Ogawa
141 Norihiro Komada
142 Kazushige Nagashima
143 Kenjiro Kawasaki
144 Hideki Irabu
145 Yuji Inoue
146 Hiroshi Yugamidani
147 Hiroshi Yugamidani and Katsuyoshi Murata
148 Masaru Uno
149 Toshikatsu Hikono
150 Kenichi Sato
151 Yukinaga Maeda
152 Jim Paciorek
153 Hiroshi Yagi
154 Masahiro Kawai
155 Hiromi Makihara
156 Tatsunori Hara
157 Koichi Ogata
158 Kenji Miyamoto
159 Atsuya Furata
160 Tatsuji Nishimura
161 Takashi Inomata
162 Hiroaki Matsuura
163 Terushi Nakajima
164 Yukio Tanaka and Mitsujiro Sakai
165 Mitsujiro Sakai
166 Matt Winters
167 Yasunori Oshima
168 Yarunori Oshima
169 Yasumitsu Shibata
170 Kazuhiro Takeda
171 Yukihiro Nishizaki
172 Tomio Watanabe
173 Shintaro Yamazaki
174 Kazuhiko Ishimine
175 Kazuhiro Sato
176 Nobuyuki Hoshino and Satoshi Nakajima
177 Yasuo Fujii
178 Takahisa Suzuki
179 Jim Traber
180 Yoshiaki Kanemura
181 Hiromasa Arai
182 Katsumi Hirosawa
183 Katsumi Hirosawa
184 Yasuaki Taihoh
185 Kazuyoshi Tatsunami
186 Tsuyoshi Yoda
187 Masahiro Yamamoto
188 Masumi Kuwata
189 Isao Koda
190 Sadaaki Yoshimura
191 Norihiro Komada
192 Kazutomo Miyamoto
193 Daisuke Motoki
194 Kazuhiro Sato
195 Kozo Shoda
196 Hiroshi Nagatomi
197 Shinji Sasaoka
198 Hiromitsu Ochiai
199 Tsuyoshi Yoda
200 Naoyuki Naito
201 Takahiro Ikeyama
202 Kenichi Yamazaki
203 Makoto Sasaki
204 Katsuya Kishikawa
205 Hiroo Ishii
206 Daijiro Oishi
207 Yoshiaki Kanemura
208 Satoru Komiyama
209 Hideki Irabu
210 Tsutomu Ito
211 Hatsuhiko Tsuji
212 Hiromichi Ishige
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions