Set: 1997 BBM Japan Chiba Lotte MarinesTitle_end
Add Box or Pack Scan
No Scans Available
Set: 1997 BBM Japan Chiba Lotte Marines
Manufacturer / Brand: BBM Japan / Other BBM Japan Sets
Subject: Baseball - Japan
Cards: 50
Checklists: Set Checklist | Set Images
My Cards: Please login or register.
Set Type:  
Set Info:

Collectors: 0
My Interest: Please login or register.
Ebay: Show Listings
Share Feedback
Card ChecklistTitle_end
# Name Variation Notes
M1 Akihito Kondoh
O1 Michiyo Aritoh
M2 Koji Takekiyo
O2 Masaaki Kitaru
M3 Atsushi Yoshida
O3 Hiroyuki Yamazaki
M4 Satoru Komiyama
O4 Masaichi Kaneda
M5 Yasuhiro Enoki
O5 Hiromitsu Ochiai
M6 Junichiro Mutoh
O6 Isao Harimoto
M7 Toshihide Narimoto
O7 Kazuhiko Ushijima
M8 Yasuhiko Yabuta
O8 Shinichi Etoh
M9 Takashi Wada
O9 Kazuhiro Yamauchi
M10 Yasuyuki Kawamoto
O10 Chiba Marines Stadium
M11 Kazumi Sonokawa
M12 Hiroshi Tsuno
M13 Kohji Nakada
M14 Shane Dennis
M15 Mike Fyhrie
M16 Tomohiro Kuroki
M17 Takatoshi Kishikawa
M18 Masaumi Shimizu
M19 Yoichi Fukuzawa
M20 Kenji Yoshitsuru
M21 Makoto Kosaka
M22 Tokitaka Minamibuchi
M23 Saburo
M24 Tadaharu Sakai
M25 Koichi Hori
M26 Kiyoshi Hatsushiba
M27 Akihito Igarashi
M28 Ryosuke Sawai
M29 Jason Thompson
M30 Naoki Matsumoto
M31 Toru Nimura
M32 Kenji Morozumi
M33 Norifumi Nishimura
M34 Mitsuchika Hirai
M35 Norihito Yamashita
M36 Kenichiro Hayakawa
M37 Mark Carreon
M38 Takashi Tachikawa
M39 Iwao Ohmura
M40 Yukihiko Sato
Title_end
Copyright 2009-2017, OpenChecklistTitle_end

Privacy Policy | Terms & Conditions